Bądź Gospodynią

Wybierz język

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO TUPPERWARE

Dziękujemy za zainteresowanie naszym Sklepem dostępnym pod adresem: www.tupperware.pl (zwanym dalej „Sklepem”). Bardzo poważnie traktujemy ochronę danych osobowych użytkownika. W związku z tym przetwarzamy dane użytkownika zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w tym w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). Za pośrednictwem tej strony internetowej oraz dostępnego na niej Sklepu gromadzone są różne dane i informacje o użytkowniku. Wszystkie pojęcia pisane wielką literą w niniejszej Polityce prywatności mają znaczenie nadane im w Regulaminie sklepu internetowego Tupperware dostępnym pod adresem: www.tupperware.pl 

I. ADMINISTRATOR I INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administratorem danych osobowych Klienta jest:

Tupperware Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
ul. Postępu 17B
02 – 676 Warszawa
Telefon: +48 22101 28 00
Faks: +48 22 101 28 29

Spółka wpisana do KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem

KRS 0000105399
NIP: 526-10-26-366, REGON: 010982372
Kapitał zakładowy: 43.380.000 zł

(w niniejszej Polityce prywatności określane również jako „Tupperware”, „my” lub „nas”).

W razie jakichkolwiek pytań lub sugestii dotyczących ochrony danych Klienci mogą również skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty e-mail pod następującym adresem naszego inspektora ochrony danych [javascript protected email address]

II. PRZECHOWYWANIE DANYCH DOSTĘPOWYCH W PLIKACH DZIENNIKA SERWERA

Klient może odwiedzać nasze strony internetowe bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Przechowujemy tylko dane dostępowe Klientów (dane dotyczące każdego dostępu do serwera) w tak zwanych plikach dziennika serwera, takie jak nazwa żądanego pliku, data i godzina dostępu, ilość przesłanych danych i dostawca, od którego pochodziło żądanie. Dane te są przetwarzane w celu udostępnienia Klientom strony internetowej i jej funkcji oraz ulepszenia naszej oferty. Powyższe dane są przetwarzane także w celu wykrywania nadużyć i zapobiegania im.

III. LOGOWANIE ZA POŚREDNICTWEM KONTA UŻYTKOWNIKA NA FACEBOOKU

1. Jeśli Klient jest użytkownikiem Facebooka, to może zalogować się do naszego Sklepu za pomocą swojego konta użytkownika na Facebooku, wprowadzając swoją nazwę użytkownika i hasło (tak zwany „login społecznościowy”). Jeśli Klient skorzysta z tej opcji, Facebook będzie zbierać i przetwarzać dane związane z tym loginem i może połączyć je z kontem użytkownika na portalu społecznościowym. Dane te mogą obejmować:

  • Data i godzina wizyty na stronie internetowej
  • URL witryny, na której się znajduje
  • URL witryny, którą odwiedził wcześniej
  • Używana przeglądarka
  • Używany system operacyjny
  • Adres IP

2. W przypadku przetwarzania danych osobowych w powyższy sposób administratorem danych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO jest Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć pod adresem:

https://www.facebook.com/privacy/explanation 

3. Korzystając z tej opcji, Facebook przekazuje nam niektóre z danych Klienta, które dodał i opublikował na profilu użytkownika na Facebooku, takie jak nazwa użytkownika na Facebooku, częstotliwość odwiedzin naszej strony internetowej, rodzaj używanej przeglądarki internetowej, rodzaj używanego urządzenia, dane dotyczące sprzedaży, dane społeczno-demograficzne. Robimy to na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest umożliwienie Klientowi jak najłatwiejszego korzystania z naszej strony internetowej za pomocą tej opcji logowania (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

4. Oczywiście dodatkowo Klient zawsze ma możliwość zalogowania się do Sklepu za pomocą zarejestrowanego konta Klienta dostępnego na naszej stronie internetowej.

IV. GROMADZENIE I WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU REALIZACJI UMOWY I PODCZAS REJESTRACJI KONTA KLIENTA

1. Gromadzimy dane osobowe Klientów, gdy dobrowolnie zostają nam przez nich podane podczas składania zamówienia, kontaktując się z nami (np. przez formularz kontaktowy lub e-mail) lub rejestrując się i korzystając z konta Klienta.

2. Podczas dokonywania w Sklepie zakupów bez rejestracji konta Klienta prosimy o podanie następujących danych Klienta: imię, nazwisko, dane korespondencyjne, adres e-mail, numer telefonu, NIP. Podane przez Klienta dane wykorzystujemy w celu realizacji Umowy sprzedaży łączącej Klienta z Tupperware i obsługi Państwa zapytań związanych ze złożonym zamówieniem. Te operacje przetwarzania są przeprowadzane na podstawie przepisów prawa, które pozwalają nam przetwarzać dane osobowe w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji zamówienia użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) lub z uwagi na nadrzędne prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Tupperware polegające na udzielaniu Klientom żądanych informacji i odpowiedzi na zapytania Klientów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

3. Podczas dokonywania rejestracji konta Klienta w Sklepie prosimy o podanie następujących danych Klienta: imię, nazwisko, dane korespondencyjne, adres e-mail, numer telefonu, NIP. Podane przez Klienta dane wykorzystujemy w celu realizacji umowy o prowadzenie konta Klienta i realizacji Umów sprzedaży łączących Klienta z Tupperware zawieranych przy pomocy konta Klienta, a także obsługi zapytań Klientów. Te operacje przetwarzania są przeprowadzane na podstawie przepisów prawa, które pozwalają nam przetwarzać dane osobowe w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji umów łączących nas z Klientem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) lub z uwagi na nadrzędne prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Tupperware polegające na udzielaniu Klientom żądanych informacji i odpowiedzi na zapytania Klientów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

4. Podczas korzystania przez Klienta z formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie prosimy o podanie następujących danych Klienta: imię, nazwisko, dane korespondencyjne, adres e-mail, numer telefonu. Gdy Klient korzysta z chatbox’u dostępnego w Sklepie prosimy o podanie następujących danych Klienta: imię oraz adres e-mail. Podane przez Klienta dane wykorzystujemy w celu realizacji obsługi Państwa zapytań. Te operacje przetwarzania są przeprowadzane na podstawie przepisów prawa, które pozwalają nam przetwarzać dane osobowe w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Tupperware polegających na udzielaniu Klientom żądanych informacji i odpowiedzi na zapytania Klientów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

5. Po zakończeniu realizacji umów łączących nas z Klientem lub usunięciu konta Klienta, dane użytkownika zostaną zablokowane do dalszego wykorzystania i będą przechowywane w niezbędnym zakresie przez okres wymagany do wypełnienia obowiązków przewidzianych przepisami prawa i ochrony przed roszczeniami, a po upływie tego okresu zostaną usunięte, chyba że użytkownik wyraził zgodę na dalsze przetwarzanie swoich danych osobowych. Usunięcie konta Klienta jest możliwe w dowolnym momencie i można to zrobić, wysyłając wiadomość do Tupperware na adres e-mail: [javascript protected email address] lub za pośrednictwem odpowiedniej funkcji dostępnej za pośrednictwem konta Klienta.

V. DANE DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI

1. Nie przechowujemy danych Klientów dotyczących płatności i staramy się zapewnić bezpieczeństwo płatnościom Klientów, certyfikując wszystkie poufne obszary naszej witryny (backend, check-out, płatności, rejestracja itp.) przez SSL. Oznacza to, że wszystkie dane wymieniane między Klientem a naszym serwerem są szyfrowane, aby nikt nie miał dostępu do prywatnych informacji Klienta.

Płatności elektroniczne 

2. W celu realizacji płatności konieczne jest przekazanie podanych przez Klienta danych karty kredytowej oraz danych osobowych Klienta (imię i nazwisko) do usługodawcy obsługującego proces płatności.

3. Po potwierdzeniu tożsamości Klienta jako posiadacza karty, cena zakupu zostanie zablokowana na karcie kredytowej Klienta w momencie składania zamówienia (autoryzacja). Rzeczywiste obciążenie rachunku bankowego, do którego przypisana jest karta kredytowa nastąpi w momencie wysłania zamówionego towaru do Klienta.

4. Płatności są dokonywane za pośrednictwem Adyen B.V., Simon Carmiggeltstraat 6-50, 5 piętro, 1011 DJ Amsterdam, Holandia. Możesz zapoznać się z polityką prywatności Adyen pod adresem https://www.adyen.com/home/privacy-policy.

VI. WYKORZYSTYWANIE DANYCH PRZY REJESTRACJI DO NEWSLETTERA

1. Klient ma możliwość zarejestrowania się do newslettera Tupperware. Dokonując rejestracji prosimy Państwa o podanie danych osobowych w postaci adresu e-mail. Jeśli Klient zarejestruje się do newslettera Tupperware, będziemy wykorzystywać przekazane przez Klienta dane osobowe w celu regularnego wysyłania newslettera zgodnie z prośbą. Dane osobowe są wówczas przetwarzane w celu realizacji usługi dostarczania newslettera. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku realizacja prawnie uzasadnionego interesu w postaci prowadzenia działań marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

2. Zrezygnowanie z newslettera jest możliwe w każdej chwili i można to zrobić poprzez link podany w tym celu w newsletterze.

VII. KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIE

1. Aby uatrakcyjnić odwiedzanie naszej strony internetowej i umożliwić korzystanie z niektórych funkcji, stosujemy na różnych stronach tzw. pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu Klienta. Niektóre używane przez nas pliki cookie są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, tj. po jej zamknięciu (tzw. pliki cookie sesyjne). Inne pliki cookie pozostają na urządzeniu Klienta i pozwalają nam rozpoznać przeglądarkę Klienta przy następnej wizycie (trwałe pliki cookie). Pliki cookie pomagają nam w projektowaniu strony internetowej i dostosowywaniu jej do potrzeb naszych Klientów i jak również wykorzystujemy je do celów statystycznych.

2. Jeśli Klient chce zapobiec tej procedurze, może to zrobić, dezaktywując plik cookie. Funkcja pomocy na pasku menu większości przeglądarek internetowych wyjaśnia, jak ustawić przeglądarkę tak, aby nie akceptowała już plików cookie lub akceptowała je tylko w ograniczonym zakresie. Można również ustawić przeglądarkę tak, aby informowała Klienta, kiedy są włączone pliki cookie. Jeśli Klient nie akceptuje plików cookie, funkcjonalność naszej witryny może być ograniczona.

VIII. WYKORZYSTANIE GOOGLE (UNIVERSAL) ANALYTICS DO ANALIZY SIECI

1. Podczas korzystania z naszej strony internetowej tworzymy profile użytkowania przy użyciu pseudonimów do celów analizy statystycznej i projektowania w oparciu o potrzeby. W tym celu korzystamy z Google (Universal) Analytics, usługi analizy odwiedzin stron internetowych firmy Google Inc. (www.google.com). Google (Universal) Analytics korzysta z metod, które umożliwiają analizę korzystania przez Klientów ze strony internetowej, takie jak tzw. „cookies”, pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze Klienta. Informacje generowane na temat korzystania z tej strony internetowej są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Aktywując anonimizację IP na tej stronie internetowej, adres IP jest skracany przed przesłaniem w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach sygnatariuszach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Zanonimizowany adres IP przesłany przez przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi z Google.

2. Można zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez Klienta ze strony internetowej (w tym adresu IP) przez Google, a także przetwarzaniem tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Alternatywnie do wtyczki przeglądarki można kliknąć ten link, aby w przyszłości zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics na tej stronie. Spowoduje to umieszczenie odpowiedniego pliku cookie na urządzeniu.

IX. TRANSFER DANYCH OSOBOWYCH

1. W celu prawidłowej realizacji umów zawieranych z Klientami przekazujemy dane Klienta firmie kurierskiej, której zlecono dostawę, o ile jest to niezbędne do dostarczenia zamówionego towaru. W zależności od tego, jakiego dostawcę usług płatniczych wybierze użytkownik w procesie składania zamówienia, przekazujemy zebrane w tym celu dane dotyczące płatności dostawcy usług płatniczych, któremu zlecono płatność. Przekazywanie danych w tych celach odbywa się na podstawie przepisów prawa, które pozwalają nam przetwarzać dane osobowe w zakresie niezbędnym do wykonania umów łączących nas z Klientem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

2. Po wyrażeniu przez Klienta zgody możemy przekazywać dane Klienta Konsultantowi Tupperware. Dane Klienta przekazywane są w celu prowadzenia działań marketingowych przez Tupperware oraz jego Konsultantów. Przekazanie danych do Konsultanta Tupperware umożliwi informowanie Klienta o towarach lub usługach Tupperware oraz działalności Tupperware.

3. W niektórych przypadkach wybrani dostawcy usług płatniczych również zbierają te dane samodzielnie, o ile użytkownik utworzy konto w serwisie umożliwiającym płatności (np. PayPal). W takim przypadku użytkownik musi zalogować się do swojego konta na stronie dostawcy usług płatniczych podając dane logowania podczas składania zamówienia. W tym zakresie obowiązuje polityka prywatności odpowiedniego dostawcy usług płatniczych.

4. Niezależnie od powyższego dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być także przekazywane – w niezbędnym zakresie i na niezbędny okres – podmiotom trzecim wykonującym we współpracy z Tupperware lub na zlecenie Tupperware czynności dotyczące działań podejmowanych na rzecz Klienta w ramach realizacji odpowiedniego celu przetwarzania danych osobowych Klienta.

X. MIĘDZYNARODOWY TRANSFER DANYCH

Dane osobowe mogą być przechowywane i przetwarzane w dowolnym kraju, w którym prowadzimy działalność, lub w którym angażujemy podmioty trzecie. Dane osobowe Klientów możemy przekazywać odbiorcom w innych państwach niż to, w którym dane osobowe zostały pierwotnie zebrane, w tym w Stanach Zjednoczonych. W tych krajach mogą obowiązywać inne zasady ochrony danych niż w państwie Klienta. Podejmiemy jednak środki w celu zapewnienia, że wszelkie takie transfery są zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, a dane osobowe Klientów pozostają chronione zgodnie ze standardami opisanymi w niniejszej Polityce prywatności. Tam, gdzie obowiązujące prawo wymaga od nas, aby międzynarodowy transfer danych był regulowany przez mechanizm przesyłania danych osobowych, stosujemy Standardowe Klauzule Umowne UE.

XI. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE KLIENTOWI

1. Klient ma prawo do żądania od Tupperware dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do sprostowania, usunięcia tych danych lub prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych Klienta oraz prawo do przenoszenia tych danych osobowych. Klient ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

2. W przypadkach, gdy przetwarzanie danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO – tj. prawnie uzasadnionych interesach Tupperware, w szczególności, jeśli prawnie uzasadniony interes polega na prowadzeniu marketingu bezpośredniego – Klient ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu.

3. Jeśli Klient wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość. Wycofanie zgody nie spowoduje, że przetwarzanie danych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody, stanie się bezprawne.

4. Jeżeli Klient ma pytania dotyczące przetwarzania jego danych osobowych lub chciałby złożyć wniosek o skorzystanie z jednego z powyższych praw, może skontaktować się z nami bezpośrednio, np. poprzez dane kontaktowe w punkcie 1 niniejszej Polityki prywatności lub pod adresem [javascript protected email address].

Odkryj nasze produkty w najnowszym Katalogu Wiosna - Lato 2024
Pokaż
  • Szybka dostawa
  • Ochrona kupujących & ochrona danych
  • Bezpieczna płatność z szyfrowaniem SSL