Używamy plików cookie w celu zoptymalizowania Państwa doświadczenia z naszą stroną internetową oraz w celu nieograniczonego korzystania ze wszystkich funkcji. Pliki cookie społecznościowe i reklamowe innych firm zapewniają ukierunkowane treści dostosowane do zainteresowań użytkownika, umożliwiają interakcję z portalami społecznościowymi i umożliwiają nam śledzenie wizyt. Więcej informacji na temat tych plików cookie i przetwarzania danych osobowych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych. Klikając na "zaakceptuj" zgadzasz się na użycie plików cookie i związane z tym przetwarzanie Twoich danych osobowych. Ustawienia można zmienić w dowolnym momencie, przechodząc do "Ustawienia plików cookie" na dole strony.

Polityka ochrony prywatności

Jest nam bardzo miło, że odwiedzili Państwo naszą witrynę internetową. Bardzo poważnie podchodzimy do kwestii ochrony Państwa danych osobowych. Dlatego też przetwarzamy dane zgodnie z przepisami prawnymi regulującymi ich ochronę. Ta witryna gromadzi różnego rodzaju dane i informacje o Państwu.

 

1. Administrator i inspektor ochrony danych

Administratorem przetwarzającym dane jest:

Tupperware Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
ul. Postępu 17B
02 – 676 Warszawa

Telefon: +48 22 101 28 00
Fax: +48 22 101 28 29

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000105399
NIP: 526-10-26-366, REGON: 010982372
Kapitał zakładowy 43.380.000 PLN

(określana również w niniejszej polityce ochrony prywatności jako „Tupperware”, „my” lub „nas”).

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź sugestii dotyczących ochrony danych mogą też Państwo skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: ebofptpcpxfqpmtlbAuvqqfsxbsf/dpn

Nasz inspektor ochrony danych jest dostępny pod adresem: eqpAuvqqfsxbsf/dpn


2. Cele przetwarzania i podstawa prawna

Wszelkie dane osobowe przetwarzamy z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „RODO”.

W procesie kontaktowania się Państwa z nami za pośrednictwem naszej witryny internetowej prosimy o podanie pewnych danych osobowych. Są one nam potrzebne między innymi do udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytania czy dostarczenia Państwu produktów lub usług, które chcą Państwo otrzymywać (na przykład, gdy zaprenumerujesz spersonalizowany newsletter, skontaktujesz się z naszym działem obsługi klienta lub zgłosisz chęć wzięcia udziału w naszych konkursach).

Podanie danych osobowych przez Państwo jest dobrowolne, jest jednak wymagane do realizacji celów przetwarzania opisanych w niniejszej polityce ochrony prywatności, w tym do zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Tupperware a Państwem. Niepodanie danych osobowych lub wycofanie zgody na ich przetwarzanie może skutkować brakiem możliwości podejmowania przez Tupperware na Państwa rzecz określonych czynności, w tym świadczenia określonych usług.

2.1. Przetwarzamy dane podane przez Ciebie w formularzach kontaktowych umieszczonych w naszej witrynie internetowej oraz zebrane w trakcie korzystania z naszej witryny, w tym następujące dane:

 • Dane kontaktowe, w tym imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu,
 • Lokalizacja określona przez kod pocztowy,
 • Ustawienia osobiste, w tym lista życzeń, ustawienia marketingowe i ustawienia plików cookie.

Niektóre dane zbieramy od Państwa aby umożliwić korzystanie z niektórych funkcji naszej strony internetowej. Podczas interakcji z naszymi stronami, pewne dane są automatycznie zbierane przez Państwa przeglądarkę internetową. Więcej informacji na temat tych operacji znajduje się w dalszej części niniejszej Polityki Prywatności. Dane te obejmują między innymi:

 • Numery identyfikacyjne urządzeń, status połączenia, adres sieciowy, informacje o pamięci,
 • Pliki cookie, adresy IP, nagłówki odsyłaczy, dane identyfikujące przeglądarkę internetową i jej wersję oraz sygnalizatory sieciowe i tagi.

W wielu przypadkach Twoja przeglądarka internetowa lub platforma urządzenia mobilnego dostarczy Ci dodatkowych narzędzi, które pozwolą Ci kontrolować, kiedy Twoje urządzenie zbiera lub udostępnia pewne kategorie danych. Na przykład, Twoje urządzenie przenośne lub przeglądarka internetowa będzie oferować narzędzia, które pozwolą Ci zarządzać użytkowaniem plików cookie lub współdzieleniem lokalizacji. Sugerujemy, abyś zapoznał się z tymi narzędziami i używał ich na swoim sprzęcie.

2.2. W przypadku odbierania od Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, przetwarzamy Państwa dane na jej podstawie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celach przetwarzania w niej wyjaśnionych.

2.3. Przetwarzamy Państwa dane osobowe także w następujących celach przetwarzania:

 • w celu zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Tupperware a Państwem – na podstawie przewidzianej przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) przesłanki dopuszczającej przetwarzanie danych osobowych w związku z podjęciem działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy o współpracy z Tupperware,
 • w celu prowadzenia przez Tupperware działań marketingowych (w tym promocyjnych) związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Tupperware (m.in. strony Tupperware.pl), w tym organizowania w ramach sieci dystrybucyjnej Tupperware akcji, kampanii, promocji lub konkursów skierowanych do Państwa, a także wysyłki newslettera, prezentacji naszej strony internetowej, dostarczania ofert online, ich funkcji i treści - na podstawie przewidzianej przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przesłanki dopuszczającej przetwarzanie danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Tupperware obejmujących marketing bezpośredni,
 • w innych celach wskazanych w niniejszej polityce ochrony prywatności.

2.4. Jak zamawiać biuletyny

Regularnie wysyłamy spersonalizowane i indywidualne biuletyny, e-maile i inne elektroniczne powiadomienia zawierające informacje reklamowe (zwane dalej "newsletterami") tylko gdy zamówili Państwo otrzymywanie takich informacji. Rejestracja do naszego newslettera odbywa się w tzw. procedurze Double-Opt-In. Po wyrażeniu zgody na naszej stronie internetowej otrzymasz e-mail potwierdzający z linkiem aktywacyjnym do natychmiastowego otrzymywania newslettera. Procedura ta jest podejmowana, aby móc udowodnić, iż proces rejestracji został przeprowadzony zgodnie z wymogami prawnymi. Obejmuje to zapisywanie czasów logowania i potwierdzeń, jak również adresu IP.

Przetwarzamy pewne informacje na temat korzystania z newslettera i naszych stron internetowych w celu personalizacji newslettera z informacjami o produktach i usługach, które mogą być dla Państwa interesujące. W tym celu wykorzystujemy Państwa dane osobowe, jak również informacje o Państwa zachowaniu związanym z klikaniem, zakupionych produktach, produktach, które umieścili Państwo w koszyku bez dokonywania zakupów, produktach, które umieścili Państwo na swojej liście życzeń oraz stronach, które Państwo odwiedzili.

Wysyłka newslettera, jego personalizacja i związany z tym miernik sukcesu opierają się na zgodzie odbiorcy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub, jeśli zgoda nie jest wymagana, na naszych uzasadnionych interesach obejmujących marketing bezpośredni zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.

Jeśli nie chcesz już otrzymywać naszego newslettera możesz w każdej chwili nas o tym poinformować, w szczególności możesz zrezygnować z subskrypcji klikając na link "zrezygnuj z subskrypcji" w stopce jednego z naszych newsletterów. Po rezygnacji z subskrypcji adresy e-mail możemy przechowywać przez okres do jednego roku na podstawie naszych uzasadnionych interesów, tj. na potrzeby udowodnienia wcześniej wyrażonej zgody na otrzymywanie newslettera.

Newsletter będzie wysyłany przez Tupperware przy wykorzystaniu narzedzi dostarczonych przez Emarsys eMarketing Systems AG, Märzstrasse 1, 1150 Wiedeń, Austria. Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych tego podmiotu można znaleźć tutaj: https://www.emarsys.com/de/de-datenschutzrichtlinie/. Jeśli korzystają Państwo z newslettera, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane firmie Emarsys eMarketing Systems AG, po rozpoczęciu korzystania przez Państwo z usługi newslettera i w trakcie korzystania z tej usługi, w celu obsługi procesu realizacji tej usługi (w tym wysyłania newslettera) oraz w zakresie i na czas niezbędny do realizacji tego celu.

2.5. Przetwarzamy Państwa dane osobowe także w celu ochrony naszej infrastruktury informatycznej, zagwarantowania satysfakcjonującej komunikacji z klientami oraz promocji sprzedaży naszych produktów (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO):

 • Kontakt i korespondencja
  Państwa dane osobowe będą zbierane również w celu obsługi (przetworzenia) Państwa zgłoszenia (w tym udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania, sugestie lub inne formy komunikacji za pomocą formularza kontaktowego, poczty elektronicznej, telefonu lub mediów społecznościowych) i w razie potrzeby przekazywane do właściwej osoby w ramach struktury Tupperware odpowiedzialnej za obsługę zgłoszenia.
 • Wdrożenie środków badania rynku
  W związku z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą, w celu rozpoznawania trendów rynkowych, życzeń partnerów handlowych i użytkowników, analizujemy dostępne nam dane dotyczące transakcji handlowych, umów, zapytań itp..
  Analizy przeprowadzane są także na potrzeby ocen ekonomicznych, badań marketingowych i rynkowych. Analizy pomagają nam zwiększyć przyjazność dla użytkownika, zoptymalizować naszą ofertę produktów i usług oraz poprawić efektywność biznesową.
  Naszym uzasadnionym interesem w tym zakresie jest optymalizacja naszej działalności gospodarczej i projektowanie naszych ofert zgodnie z wymogami.
 • Ochrona przed oszustwami i nadużyciami
  W celu ochrony przed oszustwami i niewłaściwym wykorzystaniem naszej infrastruktury informatycznej zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji, czy klienci internetowi dostarczają wiarygodnych i weryfikowalnych informacji.


3. Dalsze gromadzenie i wykorzystywanie Państwa danych

W oparciu o Państwa dane osobowe Tupperware może podejmować wobec Państwa decyzje będące wynikiem zautomatyzowanego przetwarzania, w tym decyzje będące wynikiem profilowania, jeśli jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania opisanych w niniejszej polityce ochrony prywatności. Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu Państwa danych osobowych do oceny niektórych Państwa cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania lub lokalizacji. Podejmowanie decyzji, o których mowa powyżej, jest poprzedzane każdorazowo analizą konieczności podjęcia takiej decyzji (w tym oceną jej zakresu), a także konieczności wykorzystania wyników zautomatyzowanego przetwarzania (w tym profilowania) oraz oceną zakresu wykorzystania tych wyników. Analiza i ocena podejmowana jest z uwzględnieniem konieczności ochrony Państwa interesów i prywatności, w celu dopasowania naszych działań, produktów czy usług do Państwa oczekiwań. Poszczególne procesy i narzędzia wykorzystujące profilowanie opisane zostały w niniejszej polityce ochrony prywatności.

3.1. Zapisy serwera WWW

Mogą Państwo zawsze odwiedzić nasze strony bez pozostawiania informacji, kim Państwo są.  Podobnie jednak jak w przypadku większości witryn internetowych serwer, na którym znajduje się nasza witryna (zwany dalej „serwerem WWW”) automatycznie zbiera informacje od osób odwiedzających nas w Internecie.

Serwer WWW automatycznie rozpoznaje pewne informacje, takie jak: adres IP, data i godzina odwiedzenia naszej witryny, strony odwiedzone w naszej witrynie, witryna odwiedzona wcześniej, stosowana przeglądarka (np. Internet Explorer), system operacyjny (np. Windows), jak również nazwa domeny i adres dostawcy Internetu (np. AOL).  Jeśli nasza witryna korzysta z plików cookie (więcej szczegółów poniżej), serwer WWW również gromadzi tę informację.

Regularnie przeprowadzamy ocenę tych zapisów serwera WWW w sposób anonimowy w celach statystycznych (ocena ta zwana jest „analizą strumienia kliknięć”), dzięki czemu wiemy, w jaki sposób wykorzystywane są nasze strony internetowe.  Następnie, w oparciu o wyciągnięte w ten sposób wnioski, optymalizujemy naszą witrynę.  Możemy również wykorzystać te informacje w przypadku nadużyć systemu we współpracy z Państwa dostawcą usług internetowych i/lub władzami lokalnymi, aby zidentyfikować sprawcę tych nadużyć.

3.2. Cookies (ciasteczka)

Używamy tak zwanych "cookies", aby zapewnić Państwu szeroki wachlarz funkcji i uczynić korzystanie z naszych stron bardziej wygodnym dla Państwa i poprawić Państwa wrażenia online. "Cookies" to małe pliki, które są przechowywane na Twoim komputerze za pomocą Twojej przeglądarki internetowej.

Pliki cookie mogą zawierać w szczególności następujące informacje: adres IP użytkownika; specyficzny identyfikator cookie informacje czy urządzenie posiada odpowiednie oprogramowanie do korzystania z określonych funkcji; specyficzny identyfikator urządzenia (UDID), typ urządzenia, domena, typ przeglądarki, język, używany system operacyjny i ustawienia systemowe; kraj i strefa czasowa; poprzednio odwiedzane strony internetowe; informacje o tym, w jaki sposób użytkownik wchodzi w interakcję z naszymi witrynami, takie jak klikanie w przeglądarkę, zakupy i lista życzeń i polecających adresów URL.

Mają Państwo możliwość wyrażenia zgody na stosowanie cookies poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Można w szczególności zapobiec zapisywaniu plików cookie na komputerze, dokonując odpowiednich ustawień w przeglądarce (w szczególności poprzez zablokowanie stosowania plików cookies). Pliki cookie, które zostały już zapisane, można usunąć w ustawieniach systemowych przeglądarki. Należy pamiętać, że uniemożliwienie lub ograniczenie stosowania plików cookies, w tym poprzez wyłączenie w przeglądarce opcji pozwalającej na stosowanie plików cookies, może częściowo uniemożliwić korzystanie z naszej witryny internetowej.

Pliki cookie, z których korzystamy na naszych stronach można zasadniczo podzielić na następujące trzy kategorie:

Wymagane ciasteczka
Te pliki cookie są niezbędne do funkcjonowania naszej strony internetowej i nie mogą być dezaktywowane w naszych systemach. Zazwyczaj te pliki cookie są ustawiane tylko w odpowiedzi na działania, które użytkownik podejmuje w odpowiedzi na żądanie usługi, takie jak ustawienie preferencji prywatności, logowanie lub wypełnianie formularzy. Umożliwiają one obsługę funkcji koszyka zakupów i procesu płatności oraz pomagają w rozwiązywaniu problemów bezpieczeństwa i przestrzeganiu przepisów prawa. Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby te pliki cookie były blokowane lub abyś był o nich informowany. Jednak niektóre obszary strony internetowej mogą wtedy nie działać.

Pliki cookie związane z wydajnością
Te pliki cookie umożliwiają nam analizę wykorzystania strony internetowej, dzięki czemu możemy mierzyć i poprawiać jej wydajność. W niektórych przypadkach te pliki cookie mogą poprawić szybkość, z jaką przetwarzamy Twoje żądania i pomóc zapamiętać wybrane przez Ciebie ustawienia strony. Jeśli użytkownik odrzuci te pliki cookie, może to spowodować, że zalecenia będą słabo dostosowane do jego potrzeb lub witryny jako całości, reagując powoli.

Ciasteczka marketingowe
Jeśli wyrazili Państwo na to zgodę w ramach plików cookie marketingowych, pliki cookie mogą być ustawiane przez naszych partnerów reklamowych za pośrednictwem naszej strony internetowej. W ramach naszej oferty online wykorzystujemy tzw. "piksele Facebooka" sieci społecznościowej Facebook, którą obsługuje Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia ("Facebook"), w celu analizy, optymalizacji i ekonomicznego funkcjonowania naszej oferty online.

Dzięki pikselowi Facebooka, Facebook jest w stanie określić odwiedzających naszą ofertę online jako grupę docelową do prezentacji reklam w ramach platformy Facebook (tzw. "reklamy Facebook"). W związku z tym wykorzystujemy piksele Facebooka do wyświetlania reklam Facebooka umieszczanych przez nas tylko dla użytkowników Facebooka, którzy wykazali zainteresowanie naszą ofertą online lub którzy posiadają pewne cechy (np. zainteresowania określonymi tematami lub produktami, które są określone przez odwiedzane strony internetowe), które zamieszczamy na Facebooku. Z pomocą piksela na Facebooku, chcemy również zapewnić, że nasze reklamy na Facebooku odpowiadają potencjalnemu zainteresowaniu użytkowników i nie sprawiają wrażenia irytującego. Piksel Facebooka pozwala nam również śledzić skuteczność reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynku poprzez sprawdzenie, czy użytkownicy zostali skierowani na naszą stronę internetową po kliknięciu na reklamę na Facebooku.

Facebook przetwarza dane zgodnie z Polityką Wykorzystania Danych Facebooka. W związku z tym, ogólne informacje na temat prezentacji reklam Facebooka w Polityce Wykorzystania Danych Facebooka: https://www.facebook.com/policy. Specjalne informacje i szczegóły na temat pikseli na Facebooku oraz ich działania można znaleźć w sekcji pomocy Facebooka: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Facebook jest certyfikowany na mocy umowy o ochronie prywatności i tym samym zapewnia gwarancję, że zachowany jest odpowiedni poziom prywatności (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000000GnywAAC&status=Active).

W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę na korzystanie z pikseli Facebooka i związane z nimi przetwarzanie danych, klikając na przykład na przycisk "Ustawienia plików cookies", który znajduje się na dole każdej strony internetowej na naszych stronach. Możesz również zrezygnować z gromadzenia pikseli Facebooka i wykorzystać swoje informacje do wyświetlania reklam na Facebooku z wyprzedzeniem. Aby ustawić, jakie typy reklam widzisz na Facebooku, możesz przejść na stronę skonfigurowaną przez Facebook i postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi ustawień dla reklam opartych na usage-based ads: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Ustawienia są niezależne od platformy, tzn. są przyjmowane dla wszystkich urządzeń, takich jak komputery stacjonarne czy urządzenia przenośne.

Użytkownik może również sprzeciwić się wykorzystywaniu plików cookie do pomiaru zasięgu i w celach reklamowych, jak również poprzez stronę dezaktywacji Network Advertising Initiative (http://optout.networkadvertising.org/) oraz stronę internetową (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

3.3. Media społecznościowe

Prowadzimy obecność online w sieciach społecznościowych ("social media") i platformach w celu komunikowania się z zainteresowanymi podmiotami i informowania ich o naszych produktach i usługach. Gromadzimy Państwa dane osobowe także w celu umożliwienia korzystania z niektórych funkcji w ramach naszej obecności online.

Dane użytkowników mogą być przetwarzane przez dostawców mediów społecznościowych do celów badań rynku i reklamy. Na przykład, profile użytkowników mogą być tworzone na podstawie zachowania użytkowników i wynikających z tego interesów użytkowników. Profile użytkowników mogą być z kolei wykorzystywane, na przykład, do umieszczania reklam wewnątrz i na zewnątrz platform, co do których zakłada się, że odpowiadają interesom użytkowników. W tym celu cookies są z reguły przechowywane na komputerach użytkowników. Ponadto dane mogą być również przechowywane w profilach użytkowników niezależnie od urządzeń używanych przez użytkowników, zwłaszcza jeśli użytkownicy są członkami odpowiednich platform i są na nich zalogowani.

W przypadku, gdy strony i aplikacje, do których prowadzą odnośniki, nie są naszą własnością i nie są przez nas kontrolowane, nie ponosimy odpowiedzialności za treść lub korzystanie z tych stron lub aplikacji, ani za ich politykę prywatności. W przypadku próśb o informacje odnośnie korzystania z praw użytkownika, zwracamy uwagę, że można je również dochodzić u dostawców mediów społecznościowych. Prośby, które do nas docierają i dotyczą wykorzystania danych w tych mediach społecznościowych, będziemy przesyłać do dostawców mediów społecznościowych. Tylko oni mają dostęp do danych użytkowników wykorzystywanych w mediach społecznościowych w każdym przypadku i mogą bezpośrednio przekazywać odpowiednie informacje i podejmować działania.

Na naszej stronie internetowej można znaleźć linki do naszych stron u następujących dostawców mediów społecznościowych:


3.4. Newsletter - Pomiar sukcesu

Nasze newslettery mogą zawierać tak zwany "web-beacon", czyli plik o rozmiarze piksela, który jest pobierany z naszego serwera w momencie otwierania newslettera lub, jeśli korzystamy z usług dyspozytorskich, z serwera dyspozytora. W trakcie tego pobierania zbierane są informacje techniczne, takie jak informacje o przeglądarce i systemie użytkownika, a także adres IP i czas wyszukiwania, które również mogą stanowić dane osobowe.

Informacje te są wykorzystywane do technicznego doskonalenia usług na podstawie danych technicznych lub grup docelowych oraz ich zachowania w zakresie odczytu na podstawie ich punktów wyszukiwania (które można określić za pomocą adresu IP) lub czasu dostępu. Badania statystyczne podejmowane z wykorzystaniem tych informacji obejmują między innymi określenie, czy biuletyny są otwierane, kiedy są otwierane i które linki są klikane. Ze względów technicznych informacje te mogą być przypisane do poszczególnych odbiorców newslettera. Jednak ani naszym celem, ani też, w przypadku korzystania z usług spedycyjnych, celem dostawcy usług spedycyjnych nie jest monitorowanie indywidualnych użytkowników. Oceny służą nam w dużo większym stopniu do rozpoznawania nawyków czytelniczych naszych użytkowników i dostosowywania naszych treści do nich lub wysyłania różnych treści zgodnie z zainteresowaniami naszych użytkowników.

Z przyczyn technicznych, brak Państwa zgody na wykorzystywanie wskazanych wyżej informacji w celu pomiaru sukcesu przy użyciu opisanego sygnalizatora web beacon należy interpretować jako wycofanie się z otrzymywania newslettera.

3.5. Analiza danych poprzez pseudonimizowane profile użytkowe

Korzystamy z usług analizy danych internetowych Google Analytics świadczonych przez Google LLC (zwany dalej „Google”).  Google Analytics wykorzystuje pliki cookie będące plikami tekstowymi gromadzonymi na Państwa urządzeniu, które umożliwiają analizę sposobu, w jaki korzystają Państwo z witryny internetowej.  Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z witryny (w tym Państwa skrócony adres IP) zostaną przekazane spółce Google i będą tam przechowywane na serwerach w Stanach Zjednoczonych.  Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania przez Państwa z witryny internetowej, do sporządzenia dla nas raportów na temat aktywności witryny oraz do świadczenia innych usług związanych z użytkowaniem naszej witryny i Internetu.

Google może przekazać te informacje osobom trzecim, jeżeli wymaga tego prawo albo jeżeli takie osoby trzecie przetwarzają te dane w imieniu Google.  Więcej informacji na temat sposobu wykorzystywania Państwa danych przez Google zawartych jest w Polityce ochrony prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Jeżeli nie życzą sobie Państwo analizy danych internetowych, można zablokować usługi Google za pomocą dodatku do przeglądarki.  Można go pobrać stąd: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Innym sposobem jest zarządzanie indywidualnymi plikami cookie za pomocą ustawień prywatności.


4. Ujawnianie danych

4.1. Przekazywanie danych podmiotom przetwarzającym

W ramach prowadzonej działalności współpracujemy z podmiotami zewnętrznymi, w tym w zakresie świadczenia usług współpracujemy na podstawie podpisanych umów ze spółkami zewnętrznymi i zewnętrznymi usługodawcami (zwanymi dalej łącznie: „podmiotami przetwarzającymi”).  W przypadkach wymagających przetwarzania danych osobowych przez te podmioty dane osobowe są przekazywane tym podmiotom przetwarzającym w celu ich dalszego przetwarzania.  Przeprowadzamy staranną selekcję podmiotów przetwarzających i poddajemy je regularnej weryfikacji, aby mieć pewność, że Państwa prywatność jest dobrze chroniona.  Podmioty przetwarzające mogą korzystać z danych wyłącznie w celach określonych przez nas. Są również zobowiązane na podstawie umów do postępowania z danymi zgodnie z właściwymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych. Dane osobowe mogą być w szczególności przekazywane (w niezbędnym zakresie i na niezbędny okres) tym podmiotom, jeśli wykonują one na zlecenie Tupperware czynności dotyczące działań podejmowanych na Państwa rzecz przez Tupperware w ramach realizacji celów przetwarzania danych osobowych opisanych w niniejszej polityce ochrony prywatności.

Obecnie przekazujemy dane w szczególności następującym podmiotom przetwarzającym:

 • Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
 • ShortStack / Pancake Laboratories Inc, 8565 Double R Blvd, Reno, NV 8951, USA


4.2. Inne przypadki przekazania danych

Oprócz tego Państwa dane mogą być przekazywane w przypadkach dozwolonych przez prawo, w tym  przekazywane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Takie przekazanie danych może być prawnie dozwolone, zwłaszcza w następujących przypadkach:

 • Przetwarzanie jest niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego bądź leży w uzasadnionym prawnie interesie Tupperware, na przykład z uwagi na stosowne zapytania o informacje kierowane przez organy władzy;
 • Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów Państwa lub kogoś innego;
 • Przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Tupperware.


4.3. Przekazywanie danych do państw trzecich

Tupperware może przekazywać dane osobowe także do odbiorców, którzy są zlokalizowani poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w tak zwanych państwach trzecich.

Tupperware korzysta z narzędzi analizy do przekazywania danych do państw trzecich, w szczególności do Stanów Zjednoczonych.  Aby zapewnić ochronę Państwa prawa do prywatności pod tym względem, Tupperware nigdy nie przekaże Państwa danych do państw trzecich, jeżeli nie ma w nich zapewnionej ochrony danych na poziomie odpowiadającym przepisom RODO. W szczególności, dane osobowe będą przekazywane do tych państw trzecich co do których Komisja Europejska stwierdziła zapewnianie przez te państwa odpowiedniego stopnia ochrony.

W przypadku Stanów Zjednoczonych Komisja Europejska stwierdziła w decyzji z 12 lipca 2016 r., że zgodnie z postanowieniami Tarczy Prywatności UE-USA zapewniony jest adekwatny poziom ochrony danych (decyzja zwana jest dalej „decyzją stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony”, zgodnie z art. 45 RODO).  Korzystamy z usług następujących usługodawców certyfikowanych zgodnie z postanowieniami Tarczy Prywatności UE-USA:


5. Usunięcie Państwa danych

Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji stosownych celów przetwarzania danych opisanych w niniejszej polityce ochrony prywatności, a po zakończeniu realizacji tych celów dane będą przechowywane w niezbędnym zakresie przez okres wymagany do wypełnienia przez Tupperware obowiązków przewidzianych przepisami prawa i wymagających przetwarzania tych danych.

W szczególności:

 • Jeżeli zawarli Państwo z nami umowę lub korzystają Państwo z naszych usług, przetwarzamy Państwa dane tak długo, jak jest to konieczne do wykonania stosownej umowy lub świadczenia stosownych usług, ewentualnie dodając czas trwania wszelkich okresów gwarancji.
 • W przypadku korzystania z niektórych aplikacji na naszej stronie, przez bardzo krótki czas możemy przechowywać kopie zapasowe pewnych wprowadzonych informacji.  Gdy tylko związany z tym interes ustanie (np. poprzez usunięcie błędu), natychmiast usuwamy również te dane.


6. Państwa prawa jako osób, których dane dotyczą

6.1. Prawo do informacji oraz dostępu do swoich danych osobowych

Mają Państwo prawo (w oparciu o art. 15 RODO), w dowolnym momencie, żądania od Tupperware dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania od nas informacji o dotyczących Państwa danych osobowych, które przetwarzamy.

6.2. Prawo do sprostowania danych

Mają Państwo prawo zażądać natychmiastowego sprostowania dotyczących Państwa danych osobowych, jeżeli są one nieprawidłowe.

6.3. Prawo do usunięcia danych

Mają Państwo prawo zażądać od nas usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, z zastrzeżeniem warunków przewidzianych w art. 17 RODO. Warunki te występują zwłaszcza wtedy, gdy dane cele przetwarzania zostały osiągnięte lub przestają mieć zastosowanie z innych względów, oraz gdybyśmy przetwarzali Państwa dane niezgodnie z prawem; gdy wycofają Państwo swoją zgodę, chyba że przetwarzanie danych może być kontynuowane w oparciu o inną podstawę prawną; gdy z powodzeniem sprzeciwią się Państwo przetwarzaniu danych (zob. punkt 6.6); oraz w przypadkach obowiązku usunięcia danych zgodnie z prawem UE lub prawem państwa członkowskiego UE, któremu podlegamy.  

6.4. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Zgodnie z art. 18 RODO mogą Państwo zażądać od nas przetwarzania Państwa danych osobowych wyłącznie w ograniczonym zakresie.  Prawo to ma zastosowanie zwłaszcza w przypadkach, gdy wątpliwa jest prawidłowość Państwa danych osobowych; gdy żądają Państwo ograniczenia przetwarzania zamiast usunięcia zgodnie z warunkami mającymi zastosowanie do uzasadnionego prawnie usunięcia (punkt ‎6.3); oraz w przypadku, gdy dane nie są już wymagane w realizowanych przez nas celach, ale chcą Państwo, aby dane były wykorzystane do dochodzenia, wykonania lub ochrony Państwa praw, oraz jeżeli powodzenie sprzeciwu jest wciąż wątpliwe. 

6.5. Prawo do przenoszenia danych

Zgodnie z art. 20 RODO mają Państwo prawo do otrzymania od nas dotyczących Państwa danych osobowych, które nam Państwo przekazali, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz przesyłania ich innemu administratorowi.

6.6. Prawo do sprzeciwu

Mają Państwo prawo, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją,
w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w sytuacjach opisanych w art. 20 RODO.  Zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu Państwa danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, zaprzestaniemy takiego przetwarzania w każdych okolicznościach.

6.7. Skorzystanie z praw

Jeżeli pragną Państwo skorzystać z tych praw, prosimy o skontaktowanie się z nami, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: ebofptpcpxfqpmtlbAuvqqfsxbsf/dpn

6.8. Prawo do odwołania zgody

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych, mogą ją Państwo w dowolnym momencie odwołać, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: ebofptpcpxfqpmtlbAuvqqfsxbsf/dpn.  Od tego momentu zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych, o ile nie przetwarzamy takich danych w oparciu o inną podstawę prawną (np. w celu dalszego wykonania zawartych z Państwem umów). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6.9. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (organu ochrony danych osobowych)

Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (organu ochrony danych osobowych), zwłaszcza w państwie członkowskim, w którym Państwo mieszkają, pracują, lub w którym doszło do domniemanego naruszenia, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO.


7. Zmiany w polityce ochrony prywatności
 

Usługi świadczone przez Tupperware mogą w miarę potrzeb ulegać zmianom, zwłaszcza w celu dalszego doskonalenia funkcjonalności naszej witryny internetowej. Takie zmiany mogą również wpłynąć na sposób wykorzystywania Państwa danych osobowych. Tupperware zastrzega sobie zatem prawo do zmiany niniejszej polityki ochrony prywatności. Bieżącą wersję można znaleźć na dole każdej strony naszej witryny pod tytułem „Polityka ochrony prywatności”. Prosimy o regularne sprawdzanie w ten sposób aktualnego statusu Polityki ochrony prywatności. Informacje o zmianach polityki ochrony prywatności Tupperware może wysyłać także drogą elektroniczną (np. pocztą elektroniczną) do tych z Państwa, którzy przekazali nam swoje dane kontaktowe (np. adres e-mail) za pośrednictwem naszej witryny internetowej. 

Ta wersja Polityki ochrony prywatności obowiązuje od 5.11.2018 r.