Kontynuując wizytę na tej stronie, akceptują Państwo wykorzystywanie plików cookie, które umożliwia nam prowadzenie statystyk odwiedzin, zapewnienie Państwu ukierunkowanych treści dostosowanych do zainteresowań oraz ułatwia wymianę z portalami społecznościowymi. Więcej informacji o plikach cookie i ich ustawieniach można znaleźć w naszej polityce ochrony prywatności.

Polityka ochrony prywatności

Jest nam bardzo miło, że odwiedzili Państwo naszą witrynę internetową.  Bardzo poważnie podchodzimy do kwestii ochrony Państwa danych osobowych.  Dlatego też przetwarzamy dane zgodnie z przepisami prawnymi regulującymi ich ochronę.  Ta witryna gromadzi różnego rodzaju dane i informacje o Państwu.

 

1. Administrator i inspektor ochrony danych

Administratorem przetwarzającym dane jest

Tupperware Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
ul. Postępu 17B
02 – 676 Warszawa

Telefon: +48 22 101 28 00
Fax: +48 22 101 28 29

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000105399
NIP: 526-10-26-366, REGON: 010982372
Kapitał zakładowy 43.380.000 PLN

(określany również w niniejszej polityce ochrony prywatności jako „Tupperware”, „my” lub „nas”).

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź sugestii dotyczących ochrony danych mogą też Państwo skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: daneosobowepolska@tupperware.com

Nasz inspektor ochrony danych jest dostępny pod adresem: dpo@tupperware.com

 

2. Cele przetwarzania i podstawa prawna

2.1. Państwa dane przetwarzamy na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w zakresie określonym w takiej zgodzie i w wymienionych w niej celach przetwarzania, na przykład na potrzeby wykorzystania Państwa danych kontaktowych przez regionalnego dystrybutora, Państwa menedżera lub w kontekście korzystania z ulubionych produktów Tupperware.

2.2. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach przetwarzania na potrzeby wykonania umowy lub w celu przeprowadzenia czynności przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO):

 • W celu prezentacji naszej strony;
 • W celu realizacji zamówień lub rezygnacji z subskrypcji newsletterów;
 • W celu przeprowadzania konkursów lub loterii.

2.3. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach przetwarzania, aby zabezpieczyć nasze uzasadnione prawnie interesy, które obejmują zwłaszcza ochronę naszej infrastruktury informatycznej, gwarancję satysfakcjonującej komunikacji z klientami i promowanie sprzedaży naszych produktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

 • W celu przeprowadzania badań rynku;  
 •  Na potrzeby przetwarzania w sytuacjach, gdy kontaktują się Państwo z nami (np. w przypadku pytań, sugestii czy innych komunikatów);  
 • W celu zabezpieczenia się przed oszustwem i nadużyciami;
 • W celu optymalizacji naszej oferty (w tym zwłaszcza projektu naszej
 • witryny uwzględniającego potrzeby klientów);  
 • W celu przesyłania Państwu informacji o produktach i promocjach, które mogą Państwa zainteresować.

2.4. W wyjątkowych przypadkach możemy wykorzystać Państwa dane w celu spełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c), ochrony żywotnych interesów (art. 6 ust. 1 lit. d) lub w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e).

 

3. Dalsze gromadzenie i wykorzystywanie Państwa danych

3.1. Zapisy serwera WWW

Mogą Państwo zawsze odwiedzić nasze strony bez pozostawiania informacji, kim Państwo są.  Podobnie jednak jak w przypadku większości witryn internetowych serwer, na którym znajduje się nasza witryna (zwany dalej „serwerem WWW”) automatycznie zbiera informacje od osób odwiedzających nas w Internecie.

Serwer WWW automatycznie rozpoznaje pewne informacje osobowe, takie jak: adres IP, data i godzina odwiedzenia naszej witryny, strony odwiedzone w naszej witrynie, witryna odwiedzona wcześniej, stosowana przeglądarka (np. Internet Explorer), system operacyjny (np. Windows), jak również nazwa domeny i adres dostawcy Internetu (np. AOL).  Jeśli nasza witryna korzysta z plików cookie (więcej szczegółów poniżej), serwer WWW również gromadzi tę informację.

Regularnie przeprowadzamy ocenę tych zapisów serwera WWW w sposób anonimowy w celach statystycznych (ocena ta zwana jest „analizą strumienia kliknięć”), dzięki czemu wiemy, w jaki sposób wykorzystywane są nasze strony internetowe.  Następnie, w oparciu o wyciągnięte w ten sposób wnioski, optymalizujemy naszą witrynę.  Możemy również wykorzystać te informacje w przypadku nadużyć systemu we współpracy z Państwa dostawcą usług internetowych i/lub władzami lokalnymi, aby zidentyfikować sprawcę tych nadużyć.

3.2. Pliki cookie sesji

Gromadzimy tak zwane ciasteczka, czyli pliki cookie, aby móc zaoferować Państwu wszechstronny zakres funkcji i aby uczynić korzystanie z naszych stron internetowych wygodniejszym.  Pliki cookie, to małe pliki gromadzone na Państwa komputerze przy użyciu przeglądarki internetowej.  Jeśli nie chcą Państwo korzystać z plików cookie, mogą Państwo uniemożliwić ich przechowywanie na Państwa komputerze, wprowadzając odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej.  Może to jednak ograniczyć funkcjonalność i niektóre właściwości naszej oferty.  

Techniczne pliki cookie umożliwiają użytkownikowi dostęp do podstawowych właściwości witryny internetowej oraz jej różnych wersji, co zabezpiecza połączenie oraz ułatwia w przyszłości przeglądanie witryny i jej różnych wersji dzięki odpowiedniemu dostosowaniu treści.

Reklamowe pliki cookie mają dostosować treść reklam wyświetlanych w naszej witrynie i jej różnych wersjach do zwyczajów użytkownika.

Użytkownik może udostępniać treść strony innym osobom za pomocą mediów społecznościowych.  W momencie, gdy użytkownik kliknie przycisk „udostępnij”, instalowany jest plik cookie osoby trzeciej.

3.3. Analiza danych poprzez pseudonimizowane profile użytkowe

Korzystamy z usług analizy danych internetowych Google Analytics świadczonych przez Google LLC (zwany dalej „Google”).  Google Analytics wykorzystuje pliki cookie będące plikami tekstowymi gromadzonymi na Państwa urządzeniu, które umożliwiają analizę sposobu, w jaki korzystają Państwo z witryny internetowej.  Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z witryny (w tym Państwa skrócony adres IP) zostaną przekazane spółce Google i będą tam przechowywane na serwerach w Stanach Zjednoczonych.  Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania przez Państwa z witryny internetowej, do sporządzenia dla nas raportów na temat aktywności witryny oraz do świadczenia innych usług związanych z użytkowaniem naszej witryny i Internetu.

Google może przekazać te informacje osobom trzecim, jeżeli wymaga tego prawo albo jeżeli takie osoby trzecie przetwarzają te dane w imieniu Google.  Więcej informacji na temat sposobu wykorzystywania Państwa danych przez Google zawartych jest w Polityce ochrony prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Jeżeli nie życzą sobie Państwo analizy danych internetowych, można zablokować usługi Google za pomocą dodatku do przeglądarki.  Można go pobrać stąd: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Innym sposobem jest zarządzanie indywidualnymi plikami cookie za pomocą ustawień prywatności.

  

4. Przetwarzanie danych osobowych

 • Tupperware Polska sp. z o.o. zastrzega, że w wypadku skorzystania przez Użytkownika z formularzy internetowych dostępnych na stronie Tupperware.pl, Użytkownik może być poproszony o podanie swoich danych osobowych.
 • Administratorem danych osobowych Użytkowników strony Tupperware.pl, w szczególności korzystających z usługi Newsletter, jest wskazana w niniejszej Polityce Prywatności spółka Tupperware Polska sp. z o.o.
 • Dane osobowe Użytkowników strony Tupperware.pl, w tym korzystających z usługi Newsletter, są przetwarzane zgodnie z prawem, w tym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa spółki Tupperware Polska sp. z.o.o. (m.in. strony Tupperware.pl), w tym w celu kontaktu z tymi Użytkownikami.
 • Podanie danych osobowych przez Użytkownika strony Tupperware.pl jest dobrowolne.
 • Tupperware Polska sp. z o.o. z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. Tupperware Polska sp. z o.o. zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Tupperware Polska sp. z o.o. sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług.
 • Użytkownicy strony Tupperware.pl, którzy podali swoje dane osobowe za pośrednictwem tej strony, mają prawo dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawo do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
 • Dane osobowe Użytkowników strony Tupperware.pl mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe tych Użytkowników mogą być także przekazywane – w niezbędnym zakresie i na niezbędny okres – podmiotom trzecim, wskazanym przez Tupperware Polska sp. z o.o., w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Tupperware Polska sp. z o.o. czynności dotyczące działań podejmowanych na rzecz Użytkowników strony Tupperware.pl przez Tupperware Polska sp. z o.o. w ramach realizacji celów przetwarzania danych osobowych tych Użytkowników. W szczególności dane osobowe Użytkownika strony Tupperware.pl korzystającego z usługi Newsletter mogą być przekazywane firmie Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Alice” Jacek Maciejewski, z siedzibą w Poznaniu, po rozpoczęciu korzystania przez takiego Użytkownika z usługi Newsletter i w trakcie korzystania przez niego z tej usługi, w celu obsługi procesu realizacji usługi Newsletter (w tym wysyłania newslettera) oraz w zakresie i na czas niezbędny do realizacji tego celu.

 

5. Ujawnianie danych

5.1. Przekazywanie danych podmiotom przetwarzającym

W zakresie świadczenia usług współpracujemy na podstawie podpisanych umów ze spółkami zewnętrznymi i zewnętrznymi usługodawcami (zwanymi dalej „podmiotami przetwarzającymi)”.  W takich przypadkach dane osobowe są udostępniane tym podmiotom przetwarzającym w celu ich dalszego przetwarzania.  Przeprowadzamy staranną selekcję tych podmiotów przetwarzających i poddajemy je regularnej weryfikacji, aby mieć pewność, że Państwa prywatność jest dobrze chroniona.  Podmioty przetwarzające mogą korzystać z danych wyłącznie w celach określonych przez nas. Są również zobowiązane na podstawie umowy do postępowania z danymi wyłącznie zgodnie z niniejszą polityką ochrony prywatności i właściwymi przepisami prawa ochrony danych.

Obecnie przekazujemy dane następującym podmiotom przetwarzającym:

 • Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
   

5.2. Inne przypadki przekazania danych

Oprócz tego będziemy przekazywać Państwa dane bez Państwa zgody wyłącznie w przypadkach dozwolonych przez prawo.  Takie przekazanie danych może być prawnie dozwolone, zwłaszcza w następujących przypadkach:

Przetwarzanie jest niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego bądź leży w uzasadnionym prawnie interesie Tupperware, na przykład z uwagi na stosowne zapytania o informacje kierowane przez organy władzy;

Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów Państwa lub kogoś innego;

Przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Tupperware.

5.3. Przekazywanie danych do państw trzecich

Tupperware korzysta z narzędzi analizy do przekazywania danych do państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (zwanych dalej „państwami trzecimi”), w szczególności do Stanów Zjednoczonych.  Aby zapewnić ochronę Państwa prawa do prywatności pod tym względem, Tupperware nigdy nie przekaże Państwa danych do państw trzecich, jeżeli nie ma w nich zapewnionej ochrony danych na poziomie odpowiadającym przepisom RODO.

W przypadku Stanów Zjednoczonych Komisja Europejska stwierdziła w decyzji z 12 lipca 2016 r., że zgodnie z postanowieniami Tarczy Prywatności UE-USA zapewniony jest adekwatny poziom ochrony danych (decyzja zwana jest dalej „decyzją stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony”, zgodnie art. 45 RODO).  Korzystamy z usług następujących usługodawców certyfikowanych zgodnie z postanowieniami Tarczy Prywatności UE-USA:

 • Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
   

6. Usunięcie Państwa danych

Nie przechowujemy Państwa danych osobowych dłużej, niż jest to konieczne do osiągnięcia stosownych celów (zobacz punkt ‎2) przetwarzania danych.  

 • Jeżeli zawarli Państwo z nami umowę lub korzystają Państwo z naszych usług, przetwarzamy Państwa dane tak długo, jak jest to konieczne do wykonania stosownej umowy lub świadczenia stosownych usług, ewentualnie dodając czas trwania wszelkich okresów gwarancji.
 • W przypadku korzystania z niektórych aplikacji na naszej stronie, przez bardzo krótki czas możemy przechowywać kopie zapasowe pewnych wprowadzonych informacji.  Gdy tylko związany z tym interes ustanie (np. poprzez usunięcie błędu), natychmiast usuwamy również te dane.

 

7.  Państwa prawa jako osób, których dane dotyczą

7.1.  Prawo do informacji

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie, na żądanie, uzyskać od nas informacje o dotyczących Państwa danych osobowych, które przetwarzamy w zakresie postanowień art. 15 RODO.

7.2. Prawo do sprostowania danych

Mają Państwo prawo zażądać natychmiastowego sprostowania dotyczących Państwa danych osobowych, jeżeli są one nieprawidłowe.

7.3. Prawo do usunięcia danych

Mają Państwo prawo zażądać od nas usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, z zastrzeżeniem warunków przewidzianych w art. 17 RODO. Warunki te występują zwłaszcza wtedy, gdy dane cele przetwarzania zostały osiągnięte lub przestają mieć zastosowanie z innych względów, oraz gdybyśmy przetwarzali Państwa dane niezgodnie z prawem; gdy wycofają Państwo swoją zgodę, chyba że przetwarzanie danych może być kontynuowane w oparciu o inną podstawę prawną; gdy z powodzeniem sprzeciwią się Państwo przetwarzaniu danych (zob. punkt ‎7.6); oraz w przypadkach obowiązku usunięcia danych zgodnie z prawem UE lub prawem państwa członkowskiego UE, któremu podlegamy.  

7.4. Prawo do ograniczenia przetwarzania

 Zgodnie z art. 18 RODO mogą Państwo zażądać od nas przetwarzania Państwa danych osobowych wyłącznie w ograniczonym zakresie.  Prawo to ma zastosowanie zwłaszcza w przypadkach, gdy wątpliwa jest prawidłowość Państwa danych osobowych; gdy żądają Państwo ograniczenia przetwarzania zamiast usunięcia zgodnie z warunkami mającymi zastosowanie do uzasadnionego prawnie usunięcia (punkt ‎7.3); oraz w przypadku, gdy dane nie są już wymagane w realizowanych przez nas celach, ale chcą Państwo, aby dane były wykorzystane do dochodzenia, wykonania lub ochrony Państwa praw, oraz jeżeli powodzenie sprzeciwu jest wciąż wątpliwe.  

7.5. Prawo do przenoszenia danych

Zgodnie z art. 20 RODO mają Państwo prawo do otrzymania od nas dotyczących Państwa danych osobowych, które nam Państwo przekazali, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz przesyłania ich innemu administratorowi.

7.6. Prawo do sprzeciwu

Mają Państwo prawo, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją,
w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, realizowanych albo w interesie publicznym, albo w celu ochrony naszych uzasadnionych prawnie interesów.  Zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, albo gdy przetwarzanie odbywa się w celach ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu Państwa danych osobowych w celach reklamowych, zaprzestaniemy takiego przetwarzania w każdych okolicznościach.

7.7. Skorzystanie z praw

Jeżeli pragną Państwo skorzystać z tych praw, prosimy o skontaktowanie się z nami, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: daneosobowepolska@tupperware.com

7.8. Prawo do odwołania zgody

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych, mogą ją Państwo w dowolnym momencie odwołać, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: daneosobowepolska@tupperware.com lub klikając odpowiedni newsletter w sprawie odpowiedniej zgody.  Od tego momentu zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych, o ile nie przetwarzamy takich danych w oparciu o inną podstawę prawną (np. w celu dalszego wykonania zawartych z Państwem umów).

7.9. Prawo do dochodzenia roszczeń

Mają Państwo również prawo do dochodzenia roszczeń w organie nadzorczym, zwłaszcza w państwie członkowskim, w którym Państwo mieszkają, pracują, lub w którym doszło do domniemanego naruszenia, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO.

 

8. Zmiany w polityce ochrony prywatności

Usługi świadczone przez Tupperware mogą w miarę potrzeb ulegać zmianom, zwłaszcza w celu dalszego doskonalenia funkcjonalności naszej witryny internetowej. Takie zmiany mogą również wpłynąć na sposób wykorzystywania Państwa danych osobowych. Tupperware zastrzega sobie zatem prawo do zmiany niniejszej polityki ochrony prywatności. Bieżącą wersję można znaleźć na dole każdej strony naszej witryny pod tytułem „Polityka ochrony prywatności”. Prosimy o regularne sprawdzanie w ten sposób aktualnego statusu Polityki ochrony prywatności.  

Ta wersja Polityki ochrony prywatności obowiązuje od 25 maja 2018 r.